Skip to main content
  • Bouwen aan vertrouwen

    In teams in de zorg en bij lokale overheden
  • Praktische team- en organisatieontwikkeling

    In de zorg en bij lokale overheid
  • Met impact op inwoners, cliënten en patiënten

    Interim management in de zorg en bij lokale overheid

“Alleen als het werkt heeft het zin.”

Betrouwbaar leiderschap en bestuur

Betrouwbaar bestuur en consistent leiderschap zijn meer dan ooit belangrijk. Beeldvorming over de betrouwbaarheid van een bestuurder kan in een klein moment verschuiven. De hoge druk in een politiek gevoelige omgeving zorgt er voor dat bestuurders bij lokale overheden en in de zorg regelmatig opereren in relatieve eenzaamheid. En dat maakt meer kwetsbaar, dan een bestuurder die zijn tegenspraak heeft geregeld.

Wanneer je continu in de spotlight staat, is het belangrijk om je eigen impact, kwaliteit en valkuilen te kennen. Ik ben graag die tegenspreker, die vertrouweling in de nabijheid van de bestuurder of manager om hem of haar scherp te houden. Om te kijken naar je impact en te spiegelen op hoe consistent je bent in jouw leiderschap.

“Betrouwbaar leiderschap
gaat over consistent zijn in wat je zegt en wat je doet.
Dat vraagt tegenspraak en zicht op jouw impact als bestuurder of manager. ”

Op dat snijvlak, tussen verwachtingen en werkelijkheid tussen de binnen- en de buitenwereld, daar waar het gaat om het leggen van verbinding, werk ik veel en graag en met succes. Mijn missie is zorgen dat vanuit betrouwbaar bestuur en leiderschap, ambities ook echt worden uitgevoerd en impact hebben.

Specialisme

Het is mijn specialisme met de bestuurder en het management in gesprek te gaan, te spiegelen, zien wat ze nodig hebben, te coachen en te werken aan betrouwbaar leiderschap. In zijn meest simpele vorm gaat het om doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Ik doe dat op een praktische en no-nonsense manier, met kleine interventies die uiteindelijk samen het (grote) verschil maken. Mijn favoriete plek is die van interim manager van de afdeling communicatie. Op deze plek komen binnen- en buitenwereld vanzelfsprekend samen. Ik kan van hieruit makkelijk de verbinding leggen met inwoners, cliënten en patiënten voor wie de organisatie werkt. Ik werk vanuit het geloof dat communicatieve organisaties beter presteren. Uiteraard ben ik ook inzetbaar op andere strategische posities waar deze rol goed te vervullen is.

"Werken in een politiek bestuurlijke omgeving
vraagt een goed ontwikkeld moreel kompas."

Teamontwikkeling

In veel teams komen de werkelijke issues niet op tafel. Iedereen weet wat er echt speelt, maar niemand heeft het er over. Teamleden vragen zich af “hoor ik er wel bij?”. De emoties nemen veel ruimte in en de taak waarvoor het team bestaat, lijkt te verschuiven naar de achtergrond en krijgt te weinig aandacht. Ik help regelmatig teams waarin de communicatie stokt, waarin de samenwerking geen vorm krijgt en er minder output wordt behaald dan zou kunnen. Vaak gaat het om teams die te maken hebben gehad met veel wisselingen van leidinggevenden of waar veel emotie is opgebouwd. Ik bouw aan vertrouwen en aan persoonlijk leiderschap van de teamleden. Deze opdrachten doe ik vaak als interim (communicatie)manager soms als extern begeleider en coach van het team en de betreffende leidinggevende. Ik doe een beroep op ieders verantwoordelijkheid voor wat er speelt in een team. Door zelf regelmatig als interimmanager te werken, herken ik snel de terugkerende en soms taaie patronen in een team. Ik weet uit ervaring welke impact je eigen stijl als leidinggevende heeft op een team en hoe teamleden zelf meer invloed hebben dan ze denken.

"In succesvolle teams is voldoende aandacht voor wat er echt speelt.
Zodat teamleden niet zo maar kunnen afhaken en mentaal emigreren."

Mijn route om doelen te bereiken: verkennen, verplaatsen en verbinden.

Kernwoorden van mijn aanpak: betrokken, oprecht, betrouwbaar, helder, herkenbaar, praktisch, toepasbaar, bezig zijn met de goede dingen, zichtbaar maken wat je doet én zorgen voor impact, want alleen als het werk heeft het zin.

Referenties

Interim management

"De afgelopen jaren ben ik gevraagd voor interim management, teamontwikkeling en –coaching in de zorg en bij de overheid."

Teamontwikkeling
en coaching

 

Bestuursadvisering

"Twee belangrijke thema's in mijn werk zijn betrouwbaar leiderschap en werken aan vertrouwen in teams."