Skip to main content

Referenties

Op deze pagina een korte beschrijving van enkele opdrachten en de bijbehorende opdrachtgevers die vertellen over de resultaten, mijn rol en mij als persoon.

INTERIMMANAGEMENT
Ziekenhuis Gelderse Vallei
Opdracht: Vervang het hoofd communicatie, biedt communicatieve ondersteuning bij de herstructurering, cultuur- en organisatieontwikkeling van het ziekenhuis, versterk het communicatieteam in zijn professionele rol

Wilma Boeijen, Manager Concernstaf  Ziekenhuis Gelderse Vallei: “Christianne was al actief bij het ziekenhuis toen ik in dienst kwam. Mede door haar kon ik snel landen en het ziekenhuis leren kennen. Dat was op zich al bijzonder, maar vooral opvallend aan Christianne vind ik dat ze meedoet. Als ik niet had geweten dat ze op interim basis bij ons aan het werk was, had ik dat niet gemerkt. Christianne is er, onvoorwaardelijk. Christianne is organisatiesensitief, heeft een diep inzicht in situaties en menselijke interacties. Ze leest mensen en stelt altijd de vraag achter de vraag. Niet om het vragen, maar om helder te krijgen wat er daadwerkelijk speelt. Ze is goed in stakeholdermanagement, en ziet de context en de belangen van een ieder. Met als uitgangspunt dat alles wat je zegt en doet transparant en zuiver moet zijn. Het is op veel fronten een vakvrouw. Ook als het gaat om inzicht in het bestuurlijke speelveld en het adviseren van bestuurders, zoals ook mijn collega aangeeft hieronder. Bij haar afscheid stelde ik in mijn speech de vraag: Wat is ze nu? Een communicatiemanager, een organisatie- of bestuursadviseur, een psycholoog of een wijze vrouw. Wat mij betreft is het een wijze vrouw die op veel posities binnen een organisatie in het sociaal domein goed op haar plek is.” 

Arjen Hakbijl, lid van de raad van bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei:“Christianne bood goede bestuursondersteuning in adviserende zin, en qua pers- en crisiswoordvoering. Op het moment dat zich een vervelende casus voordeed, wist ze deze klein en beheersbaar te houden, met oog voor alle stakeholders. Dat deed ze door continu vragen te blijven stellen om de boodschap helder te krijgen. Een kwaliteit die in deze rol belangrijk was. Ook zorgde ze voor een goede positionering van het bestuur, zowel in- als extern.” 

 

Gemeenten Amstelveen en Aalsmeer
Opdracht: vervang het hoofd communicatie en zorg voor twee tevreden gemeentebesturen en een communicatieteam dat goed draait.

Hans Schekermans: “Christianne heeft een hoge gunfactor. Ze is iemand voor wie deuren opengaan die voor anderen gesloten blijven. Met haar politieke besef en empathische vermogen ziet ze de behoefte achter de patronen van mensen en systemen. Ze laat mensen op een natuurlijke en gemoedelijke wijze in hun eigen spiegel kijken en daardoor ook hun eigen kracht zien. Daarna laat ze ze los, waar nodig biedt ze coaching. Dit maakt haar uitermate geschikt om naast leidinggevenden en medewerkers ook bestuurders te begeleiden die weinig ervaring hebben, onzeker zijn en/of de aansluiting missen.

Christianne is geen manager die op de winkel past, maar iemand die je een ontwikkelopdracht geeft waarvan de opdracht duidelijk is en bovendien zelfstandig is uit te voeren. Dit is wat we verwachten, kijk maar hoe je het realiseert.' In die rol is ze op haar best."

 

Gemeente Ermelo
Opdracht: maak een visie op de communicatiefunctie van de gemeente Ermelo en vergroot de omgevings- en bestuurlijke sensitiviteit van de afdeling communicatie en de organisatie, op onderdelen.

Ik heb een analyse gemaakt, een advies gegeven en de werving voor een nieuw hoofd communicatie georganiseerd.

A.M. (Aldrik) Weststrate, gemeentesecretaris/algemeen directeur van de Gemeente Ermelo over wat het heeft opgeleverd en hoe ik mijn rol heb ingevuld:

“Wij gaven Christianne de opdracht een analyse te maken van het communicatiebeleid en van het hiervoor verantwoordelijke afdeling. Ze hield deze inhoudelijk tegen het licht en vroeg ons daarbij ook terug te gaan naar de basis door aan te geven hoe wij als gemeente de communicatiefunctie zien, wat nodig is en wat we daarmee willen in de praktijk. Van hieruit is een gedegen en tegelijk praktische vertaalslag gemaakt naar het beleid, het team en de organisatie. Het meeste daarvan is bijna geheel volgens plan uitgevoerd.

Ik heb Christianne in haar adviesrol ervaren als positief-kritisch, stevig en oplossingsgericht. Ze voelt waar het schuurt. Ze wist bij ons op onverwachte momenten – op een zeer respectvolle manier - de vinger op de zere plek te leggen, zodat het bespreekbaar werd. Ook gaf ze vaak individuele feedback over de afgesproken lijn. Medewerkers kregen hierdoor meer zelfvertrouwen.

Christianne keek in Ermelo niet alleen ‘sec’ naar de afdeling communicatie, ze betrok daar waar nodig de hele organisatie bij. Ze is sterk in de cultuurkant, de vertaling van beleid naar gedrag. Ze deed dat niet halfzacht, haar interventies deden er echt toe.

Ik kan andere gemeenten zonder meer aanbevelen met haar te werken. Want naast de al genoemde kwaliteiten is Christianne ook nog eens een buitengewoon plezierig mens.

Bestuursadvisering
Gemeente Ede
Opdracht:vervang de bestuursadviseur van één van de wethouders tijdens zwangerschapsverlof van de vaste bestuursadviseur.

Wethouder Leon Meijer (Christen Unie), portefeuille financiën, zorg, jeugdzorg, onderwijs .

“Het is een vreemde tijd geweest. Christianne was net bij ons aan het werk als interim bestuursadviseur toen ook het Ziekenhuis Gelderse Vallei een beroep op haar deed voor de crisiscommunicatie vanwege Covid-19. Omdat ik vond dat dat zeker zo belangrijk was, heeft ze in die periode twee functies gehad. Zowel bij ons als daar, dat deed ze goed, ze schakelde snel.

Omdat Christianne ook bestuurders coacht had ik haar bij de start van het traject verzocht alleen de rol als bestuursadviseur op zich te nemen, want dat was waar ik behoefte aan had. Aan die afspraak heeft ze zich prima gehouden. Op de momenten dat ik wel open stond voor coaching en feedback heb ik dat specifiek gevraagd, en dan kreeg ik die naar tevredenheid. Ze schakelt zoals je graag wil dat er geschakeld wordt. Ook in de afstemming: ik vind het prettig met korte apps te communiceren, en dat deed ze dan ook.

Christianne snapt hoe het werkt in een ambtelijke organisatie. Ze staat er onafhankelijk in en loopt rond met een frisse blik. Ze geeft terug wat ze ziet, ook dat het in Ede in bepaalde opzichten anders werkt dan elders en waar wij aan kunnen werken. Doordat ze onafhankelijk is, stelde ze ook regelmatig voor - tactisch - de hete kolen uit het vuur te halen. Dat was prettig.

In haar werk is ze heel grondig en contentieus. Ze verdeelt de tijd efficiënt en stuurt de ambtenaren die voorbereidend werk doen goed aan zodat alles ruim op tijd klaar is. Ook heeft ze goed in de smiezen waar het om draait. Als nota’s nog niet kloppen geeft ze duidelijke opdrachten en brengt ze structuur aan. Ik heb daardoor mijn werk als wethouder zelfverzekerd en goed kunnen doen.”

TEAMONTWIKKELING EN -COACHING
Gemeenten Lelystad en Almere
Opdracht: Ontwikkel een teamtraject dat de onderlinge samenwerking versterkt en groepsvorming en geroddel oplost. Versterk eigenaarschap, leer ons elkaar feedback geven en elkaar aanspreken.

 Karla Morlog: “Wat ik in Christianne bewonder is haar open benadering. Ze stelt veel vragen, luistert heel goed en wil écht onderzoeken wat er speelt. Zonder enig oordeel, zowel voorafgaand bij de intake als tijdens de bijeenkomsten. Ze laat de mensen in hun waarde en gaat altijd op zoek naar de menselijke maat in het verhaal, meestal ingeleid door een stukje theorie. Dat maakt dat je snapt waarom iemand op een bepaalde manier reageert of reageerde en je gaat hierdoor anders – meer menselijk en begripvol - naar jezelf en je collega’s kijken.

Omdat Christianne zichzelf vanaf het begin kwetsbaar opstelt, voelen de deelnemers zich snel veilig en op hun gemak. Wat ook helpt is dat ze een leuke uitstraling heeft en ontwapenend is.

Door de sessies die ze heeft begeleid zijn grote stappen gezet in de verbetering van de samenwerking. Bij een van de twee gemeentes heeft dit zelfs geleid tot een heel zelfstandig team.”

 

Gemeente Woudenberg
Opdracht: Begeleiding heisessies voor het college van B en W. En begeleiding vervolgsessies met groepen ambtenaren en team communicatie.

 Simone van der Marck: “Christianne is een teamcoach die goed luistert. Voorafgaand en tijdens de sessies onderzoekt ze zonder oordeel wat de werkelijke vraag is – wat er in de onderstroom speelt. Ze weet op een prettige en vriendelijke manier een veilige setting te creëren – zonder dat het zweverig wordt - en heeft snel op tafel waar het ‘schuurt’.

Wat ik prettig vindt, is haar waarderende houding. De deelnemers aan de sessie krijgen erkenning voor hun rol in het werk. Ze stellen zich hierdoor makkelijker kwetsbaar op. De heldere en eenvoudige modellen waarmee ze werkt, helpen hier ook bij. Je ziet als bestuurder in welke domeinen je opereert en welke bestuursstijlen wenselijk zijn. Hiermee wordt het gedrag losgekoppeld van de persoon en kan gelijk worden ingezoomd op het gedrag wat hem of haar verder brengt. 

Het is heel bijzonder dat we samen voor elkaar hebben gekregen dat we de resultaten van de sessies konden delen met de organisatie. Zo zijn we open over wat we hebben gedaan en voorkwamen dat er een ‘waas van geheimzinnigheid’ rond de heisessie van het college kwam te hangen.

Maar belangrijker nog is dat de bestuursadviseurs gelijk weten wat de stip op de horizon is en waar ze op moeten letten in hun advisering. Ze kunnen nu direct bijdragen aan de professionaliteit en het werk van de bestuurder.”    

 

Gemeente Cranendonck
Opdracht: Begeleiding heisessies college B en W.

Opdrachtgever Jose van Aaken, gemeentesecretaris van de gemeente Cranendonck:

“Christianne onderscheidt zich door haar aanpak. Ze vraagt door over wat het college wil bereiken en laat het niet na om al tijdens het kennismakingsgesprek terug te koppelen wat ze ervaart. Ze weet goed feedback te geven, ze laat daarbij de mensen in hun waarde.

Haar programma’s zijn doordacht en bevatten verschillende methodes, ook is er een goede variatie in ‘lichte’ en ‘zwaardere’ thema’s. Ze zorgt er eveneens voor dat de inhoudelijke onderwerpen, die we tijdens de sessies behandelen, goed aan bod kwamen. Ook faciliteert ze deze.

Onze teamsessies van het college hebben resultaat. Je merkt het echt. We houden ons aan de afspraken en refereren vaak aan de sessies. Doordat we inzicht hebben in wie welke bestuursstijl heeft, kunnen we elkaar daar makkelijk op aanspreken, ook als in een bepaalde situatie een andere meer gewenst is. Het is fijn dat we inzicht hebben gekregen in de lagen die een kwestie kan hebben. Soms lijkt het dat mensen het niet eens zijn over het proces, maar dan blijkt de angel toch op een andere laag te zitten, bijvoorbeeld op de inhoudelijke, relationele of emotionele laag. Hierdoor kunnen we gericht een oplossing vinden.

Iedere keer als het college wijzigt, gaan we ‘op de hei’. Binnenkort begeleidt Christianne weer een sessie bij ons.”

 

Coaching bestuurder
Peter van Boekel, Wethouder Gemeente Bernheze
 Peter van Boekel, Wethouder Gemeente Bernheze

“Voordat ik wethouder werd vijf jaar geleden was ik manager bij Arcadis, een advies- en ingenieursonderneming. Om meer te leren over het wethouderschap volgde ik bij Publiek Domein het Kerntraject voor wethouders. Christianne was een van de trainers van dit traject. Aanvullend koos ik voor een coachingstraject. Bij Christianne, omdat ze scherp is in haar analyses, snel de kern van de coachingsvraag ziet, een persoonlijke benadering heeft en een natuurlijke manier van opereren – het praat(te) makkelijk met haar. Ook de technieken die ze gebruikt, zoals de systeemopstelling, spreken me erg aan.

Van huis uit ben ik een teamspeler. Op die manier was ik gewend te opereren in het bedrijfsleven. Samenwerken aan een te bereiken doel, consensus te zoeken bij lastige vraagstukken. Ik kwam erachter dat de politiek vaak ook om een andere rol vraagt. Een waarin je als bestuurder staat voor en duidelijk bent over de idealen van jouw partij en jouw bestuurlijke ambities. Je hebt daarbij te dealen met verschillende bestuursstijlen en veel partijen. Het is fijn als je dan een coach hebt, waar je specifieke casussen mee kunt bespreken. Naarmate je langer met elkaar werkt, des te sneller doorgrond je samen het ‘hoe je erover denkt, hoe je in elkaar zit, en het in de praktijk brengt’. Dat is prettig.

Ik ben gecoacht door Christianne bij de start van mijn wethouderschap, af en toe tijdens de collegeperiode en in aanloop naar de verkiezingen vorig jaar (2018) en na die tijd gedurende de nieuwe collegeperiode”